De som förleder människorna och bryter mot lagen

Matteusevangeliet 13:41-43

https://old.bibeln.se/las/2k/matt

41Människosonen skall sända ut sina änglar, 42och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.