De som anklagar Ahl-us-Sunnah för dåliga karaktärer har de värsta karaktärerna

Den som lever upp till Ahl-us-Sunnahs troslära och håller fast vid deras metodik inom hat och kärlek och därtill har brister i sina karaktärer, lämnar inte Ahl-us-Sunnah för Ahl-ul-Bid´ah. Vi känner inte till att Ahl-us-Sunnah gör Tabdî´ på en person med dålig karaktär. Han lämnar inte ens Ahl-us-Sunnahs ramar om han skulle synda.

Trots det är dagens Ahl-us-Sunnah som gårdagens Ahl-us-Sunnah; de har den sanna trosläran, följer de religiösa och väldiga metodikerna, utför dessa väldiga handlingar och har dessa ädla karaktärer som de andra sekterna inte har.

Det är dock de prövande människorna och lögnarna som orättvist anklagar Ahl-us-Sunnah för att sakna karaktärer eller för att ha svaga karaktärer. Det är ett brott mot Ahl-us-Sunnah. Det är dock inget nytt. Det är en repetition på Mu´tazilahs och andras, däribland al-Djâhidh och an-Nadhdhâm, påhitt. Dessa som ljuger om dåtida och nutida Ahl-us-Sunnah har de värsta karaktärerna som lögn, bedrägeri och osanning i sina ord och handlingar. Dessa usla karaktärer har Ahl-us-Sunnahs motståndare i dag. Alla har en arvinge och i synnerhet de som klär sig i Salafiyyahs kläder bland dem som vi har angett tidigare i denna avhandling.