De skällande hundarna skadar inte Salafiyyûn

Fråga: Tidigare talade de vilsna mycket om det som de kallar för att ställa Salafiyyah inför rätta. Vad säger ni om det?

Svar: Detta är något deras jämlikar bland hycklarna och hedningarna gjorde förr i tiden. De brukade förtala de religiösa. De brukade förtala muslimerna som höll fast vid sin religion. Det är gammalt. Det är inget märkvärdigt. De följer dessa människors väg. De har inte skadat Salafiyyah eller Salafiyyûn. De skadar bara sig själva. Sann Salafiyyah är – och lov och pris tillkommer Allâh – stadig och stabil utmed Qur’ânen och Sunnah. Hundarnas skall kommer inte att skada den.