De skall inte se Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”1

Ibn ´Abbâs sade om:

كَلَّا

Nej!”

Det vill säga att de bekräftar inte.”

إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”

Vissa sade:

De kommer att vara berövade på Hans lycksalighet och nåd.”

Qatâdah sade:

Han kommer vare sig titta på dem eller rena dem.”

De flesta Qur’ân-tolkarna sade:

De kommer inte att se Honom.”

al-Hasan sade:

Om de avhållsamma dyrkarna hade vetat att de inte skall se sin Herre på Domedagen, skulle de gett upp andan i det här livet.”

al-Husayn bin al-Fadhl sade:

Såsom Han avskärmade dem från att dyrka Honom allena i detta liv, kommer Han att avskärma dem från att se Honom i nästa liv.”

När Mâlik blev frågad om den ovanstående versen sade han:

I och med att Han avskärmar Sig från Sina fiender så att de inte kan se Honom, visar Han Sig för Sina förtrogna så att de kan se Honom.”

ash-Shâfi´î sade:

Versen bevisar att Allâhs förtrogna skall se Honom med ögonen.”

183:15