De skall inte läsa Ibn Hazms “al-Muhallâ”

Fråga: Vad säger du om Ibn Hazms bok ”al-Muhallâ”?

Svar: Den är nyttig för de lärda. Studenterna skall dock inte sysselsätta sig med den så att de inte hamnar i det som han avvek i från de flesta lärda.