De skall betros ordagrant utan att tolkas

Det skall tros på att Allâh (´azza wa djall):

261 – Skapade Adam med Sin hand, planterade paradisets lustgårdar med Sin hand och skrev Tora med Sin hand1.

262 – Och på det som rapporterats:

Âdams son! Påminn dig om Mig i dig så skall Jag påminna Mig om dig i Mig. Påminn dig om Mig inför en samling så skall Jag påminna Mig om dig inför en samling som är bättre än samlingen som du påminde dig om Mig inför.”2

263 – Och på det som rapporterats:

Den som närmar sig Mig med en hand närmar Jag Mig honom med en aln. Den som närmar sig Mig med en aln närmar Jag Mig honom med en arm. Den som kommer till Mig gåendes kommer Jag till honom med fart.”3

264 – Och på det som rapporterats:

Vår Herre förvånas över ungdomen som inte dras till nonsens.”4

265 – Och på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Vår Herre (´azza wa djall) skrattar åt Sina slavars hopplöshet medan Hans ändring är nära till hands.”5

266 – Och på:

Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”6

267 – Och på:

Förtala inte tiden. Allâh är förvisso tiden.”7

268 – Och på:

Avståndet mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år. Mellan varje himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan fotpallen och vattnet 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet ert tillstånd.”8

Alla dessa och liknande hadîther skall föras vidare ordagrant utan invändning eller analogi. Inget skall sägas om dem. De lärda har rapporterat dem och de stora lärda har accepterat dem från dem utan att bry sig om att tolka dem. De ansåg att kunskap om dem går ut på att inte tolka dem.

1Muslim (2652).

2al-Bukhârî (7405) och Muslim (2675).

3al-Bukhârî (7405) och Muslim (2675).

4Ahmad (16920). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (1658).

5Ibn Mâdjah (181).

6Ibn Mâdjah (181).

7al-Bukhârî (4862) och Muslim (2246).

8Fath-ul-Bârî (6/293).