De skall angripas

Shaykh Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) gav sig på Sûfiyyah. De skall angripas med all rätt, ty vissa av dem hamnar till och med i otro och ateism. Somliga säger sig själva vara Herren. Ibn ´Arabî sade att det endast är Allâh som är innanför rocken. Han talade om sig själv. Han sade också:

Herren är slaven och slaven är Herren

Om jag bara visste vem som ansvarar för sina handlingar

Det vill säga att båda är en och samma sak. De besitter även andra myter som de förespråkar.

Därtill skall vi angripa och koncentrera oss på att anfalla skolastiker som dementerar Allâhs fullkomlighet när de avfärdar Hans egenskaper. Vissa av dem avfärdar dem till fullo, vilket Mu´tazilah gör. Andra bekräftar bara namnen men utan deras betydelser. Deras extrema menar att alla namn är ett namn; den Hörande betyder den Seende och den Seende betyder den Hörande som är den Allsmäktige – allt är ett och samma namn.

Sammanfattningsvis skall skolastiker angripas. De dementerar Allâhs fullkomliga egenskaper med hjälp av sina klena hjärnor.