De ska ha en eloge för sitt arbete

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 84-85

Fråga: Vad är domen för att läsa böckerna ”Adhwâ’ Islâmiyyah ´alâ ´Aqîdati Sayyid Qutb wa Fikrih” och ”al-Qutbiyyah”?

Svar: Författaren till boken ”Adhwâ’ Islâmiyyah ´alâ ´Aqîdati Sayyid Qutb wa Fikrih” citerade Sayyid Qutbs böcker och framförde det till studenterna. Han bad dem att referera till boken och dess sidor för att hitta citaten. Har han behandlat Sayyid Qutb orättvist? Låt oss först referera till de angivna sidorna och läsa och döma därefter.

Detsamma gjorde författaren till boken ”al-Qutbiyyah”; han gick igenom kassettband, böcker, artiklar och frågor och svar och skrev ned allting i varnande syfte. Boken fungerar alltså som en upplysning. De som förtalar dessa böcker är sjuka och bör frukta Allâh (´azza wa djall). Är inte han som sitter på en kunskap ålagd att varna? Jo. En person som lägger ned tid på att gå igenom kassettband, artiklar, frågor och svar och skriver ned allting för att människor ska gagnas av det ska tackas efter Allâh (´azza wa djall). En sådan människa ska ha en eloge för all den möda som hon lägger ned. Den som förtalar den boken förfelar och är vilsen.