De ska förbättra makarnas struliga relation

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/698)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Om ni är rädda för oenighet mellan en man och hans hustru, utse då en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj; om båda vill försonas, skall Allâh återställa det goda förhållandet mellan dem. Allâh har kunskap om allt, är underrättad om allt.”1

Detta tilltal är riktat till ledare och domare och handlar om makarna. De får lov att skicka kloka, religiösa och opartiska skiljemän till makarna. Allâh (subhânah) konkretiserade en skiljeman var från makens och makans sida eftersom de känner dem bättre. Om det inte finns några skiljemän från makarnas sida får man hitta någon utifrån.

Denna process gäller otydliga fall där det inte är klart vem av makarna som gör dåligt ifrån sig. Skulle sakfrågan vara klar, ska den som har rätt i sak få sin rätt.

Skiljemännen är skyldiga att göra sitt bästa för att förbättra makarnas relation. Kan de göra det får de lov att göra så. Klarar de inte av att förbättra deras relation och inser att det är bäst för makarna att gå skilda vägar, får de lov att göra det utan den lokale domarens tillstånd. Någon ställföreträdare som ska fastställa separationen behövs inte heller. Denna åsikt delar Mâlik, al-Awzâ´î och Ishâq och den rapporteras från ´Uthmân, ´Alî, Ibn ´Abbâs, ash-Sha´bî, an-Nakha´î och ash-Shâfi´î. Enligt Ibn Kathîr delar majoriteten denna åsikt. Deras bevisning ligger i Allâhs ord:

فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

… utse då en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj…”

Allâh (subhânah) säger här att de är domare, varken ställföreträdare eller vittnen.

De lärde i Kûfah, ´Atâ’, Ibn Zayd, al-Hasan och ash-Shâfi´î – i en av sina åsikter – anser att bara ledare och lokala domare har rätt att separera makarna, inte de två skiljemännen så länge inte de är utsedda av makarna eller befallda av ledaren eller domaren. Ty de är bara budbärare och vittnen som saknar rätt till separation. Deras bevisning ligger i Allâhs ord:

إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا

… om båda vill försonas…”

Allâh lät dem bara försona, inte separera.

14:35