De sista och de första

al-Bukhârî sade:

238 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss: Abûz-Zinâd underrättade oss att ´Abdur-Rahmân bin Hurmuz al-A´radj berättade för honom att han hörde Abû Hurayrah säga att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Vi är de sista och de första.”

Det vill säga de sista sett till perioden i det här livet och de första sett till nästa liv. Vid varje situation i nästa liv är det här samfundet först. Det är först på Vägen, först att inträda paradiset, först vid Vågen och allting annat.