De samlar utan att avvisa

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/455)

Fråga: Från vilken av innovationernas fyra grunder härrör al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Svar: Bådadera mynnar ut i många sekter. De mynnar ut i Djahmiyyah, Mu´tazilah och rationalister. De mynnar ut i Sûfiyyah som förespråkar panteism, panenteism och gravdyrkan. Du ser dem lappa och samla bland alla sekter. De samlar bara, men de avvisar aldrig. De accepterar alla sorts extremister, ty de är politiska kall. Även om Djamâ´at-ut-Tablîgh framstår som arma dervischer är deras kall politiskt. al-Ikhwân al-Muslimûn säger öppet att de är ett politiskt kall.