De säger att vi är för hårda – vi bryr oss inte

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Det är bättre, nyttigare och enklare för en Sunnî som dyrkar endast Allâh att härda med det som idoldyrkarna och Ahl-ul-Bid´a fördömer honom för än att han fördöms av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att vara överensstämmande med idoldyrkarna och Ahl-ul-Bid´a.”1

Han som håller fast vid sin religion härdar liksom personen som håller i kol. Han härdar med sin religion ehuru folk idiotförklarar honom, förtalar honom, skandaliserar honom och säger att han är för hård och det ena och det andra – han bryr sig inte om det så länge han har rätt. Om han har fel får han ta tillbaka felet. Om han har rätt förblir han stabil och bryr sig inte om vad människorna säger. Oavsett vad de säger om honom så härdar han. Det är lättare att råka ut för människornas fördömanden än av Allâhs fördömanden om du skulle följa dem. Om du följer dem fördöms du av Allâh. Människornas fördömanden är enklare än Allâhs fördömanden:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

”Bland människorna finns de som säger ”Vi tror på Allâh”; men när de lider orätt för sin tro ser de i människornas förföljelser ett Allâhs straff.”2

Härda. Härda med människornas besvär. Härda även om du råkar ut för besvär och problem. Härda. Du är på Allâhs väg. Det är enklare att fördömas av människorna än att du fördöms av Allâh i de båda liven.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/51).

229:10