De säger att vi är för hårda – det påverkar inte oss!

Som sagt kommer den som följer de förärades metodik prövas, åtstramas, förnedras, betraktas som vilsen och hotas. Således behöver han härda. Det nämns i hadîtherna att personen som håller fast vid sin religion mot slutet av tiden är som personen som håller i glödande kol. Detta beror på att han kommer att besväras och stöta på ondska från människorna. Han behöver härda som den som håller i glödande kol. Uppgiften är ingen dans på rosor. Uppgiften består av svårigheter och besvär från människorna. Den kräver tålamod och stabilitet så att du träffar din Herre (´azza wa djall) i detta tillstånd så att du undkommer Elden. Du kommer att undkomma villfarelsen i detta liv och Elden i nästa. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan räddning.

I dag försakar de Salafs metodik i tidningar, tidskrifter och böcker. De nedvärderar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och riktiga Salafiyyûn. De säger att de är för hårda och att de är Takfîriyyûn och det ena och det andra – men det skadar inte. Det påverkar dock personen som saknar tålamod och stark beslutsamhet. Han kan påverkas.