De säger att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb grundade en femte rättsskola

Fråga: När jag fördömer idol- och gravdyrkarna i vårt land kallar de mig för ”Wahhâbî” och att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb grundade en femte rättsskola och lämnade de fyra rättsskolorna…

Svar: Be dem visa Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs rättsskola med vilken han lämnade de fyra rättsskolorna. Vi kommer att tro på er om ni visar att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade en självständig rättsskola. Men Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var Hanbalî! Han sade själv att han var Hanbalî och följde Imâm Ahmad bin Hanbals rättsskola. Dock höll han sig till den starkare åsikten med bevis. Han var ingen Hanbalî som bara följde blint. Han tog Ahmads och andras åsikter som var baserade på bevisen i Qur’ânen och Sunnah.