De ropar efter kamp och står fortfarande på samma plats

Vad gäller al-Ikhwân al-Muslimûn som skriker att kamp är deras högsta önskan, så har de snart funnits i ett hundra år. De står fortfarande på samma plats och trampar vatten…

De går varken framåt eller bakåt. Sådär är al-Ikhwân al-Muslimûn. Ty de har varken gått ut i kamp, lärt sig eller handlat. De är efterblivna inom sin kamp – som motstrider deras propaganda – och kunskap och handlingar då de saknar kunskap. Det räcker att de fördömer dem som kallar till att man följer Qur’ânen och Sunnah och kallar det för ”splittring”.