De rekommenderade handlingarna skyddar de obligatoriska

Ungdomar! Frukta Allâh och dyrka Honom uppriktigt. Håll er borta från stora och små synder. Slå vakt om Sunnah och rekommenderade handlingar. De är fulländande. Allâh lyfter upp dem som praktiserar dem i nivåer. Allâh lyfter upp dig i nivåer för en god handling. Vad skall man då säga om det rör sig om många goda handlingar?

Jag har märkt att det finns ungdomar som slår vakt om rekommenderade böner i samband med de obligatoriska. Jag är däremot tveksam beträffande deras oinskränkt frivilliga handlingar.

Ungdomar! Jag råder er att slå vakt om dessa Sunan. De är ett skydd mot Satans konspirationer. Om Satan lyckas få en person att lämna de rekommenderade handlingarna kommer han efterhand att få honom att lämna de obligatoriska handlingarna. De rekommenderade handlingarna skyddar, som de lärda sade, pelarna och plikterna.