De rättfärdiga ska härska över hedningarna

Salomos vishet 3:1

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

1Men de rättfärdigas själar är i Guds hand,

och ingen plåga skall nå dem.

2I dåraktiga människors ögon är de döda;

deras bortgång kallas olycka

3och deras hädanfärd förintelse,

men de är i frid.

4Även om de har straffats, så som människor ser det,

har de rikt hopp om odödlighet.

5Efter att ha tuktats något litet skall de få möta stor godhet,

ty Gud satte dem på prov

och fann att de var honom värdiga.

6Som guld i smältugnen prövade han dem,

han tog emot dem som en brännoffergåva.

7I den stund han kommer till dem skall de flamma upp

och flyga fram som gnistor i halm.

8De skall döma folken och härska över hedningarna,

och Herren skall vara deras konung i evighet.

9De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen,

och de trogna skall förbli hos honom i kärlek.

Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet,

och han skall komma till sina utvalda.