De profetlösa avgudadyrkarnas slut

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte förrän Vi sänt ett sändebud.”1

Tillsynes är profetlösa avgudadyrkare ursäktade i jordelivet. På Domedagen ska Allâh pröva dem genom att befalla dem att träda in i Elden. Den som väljer att gå in i den hamnar i själva verket i paradiset, ty han hade bekräftat sändebuden om de hade kommit till honom i jordelivet. Och den som vägrar att gå in i den kommer att införas och straffas i den, ty han hade beljugit sändebuden om de hade kommit till honom i jordelivet. Allâh vet ju vad de hade gjort om de hade upplevt sändebuden.

117:15