De pratar om något profeten förteg

´Ubaydullâh bin Yahyâ sade: Ibrâhîm bin Asbât berättade för oss:

”En man i kedjor fördes fram till Ahmad bin Abî Du’âd i al-Wâthiqs närvaro. Mannen sade till Ahmad: ”Berätta för mig om det ni kallar människorna till: kände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till det men lät bli att kalla till det eller kände han inte till det?” Han sade: ”Han kände till det.” Mannen sade: ”Han klarade av att inte kalla människorna till det till skillnad från er som inte klarar av det?” Ahmad blev tyst av förstumning. al-Wâthiq började skratta och satte sin hand på sin mun. Han gick in i ett rum, sträckte ut sina ben och sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde förtiga en sakfråga men inte vi?!?!” Därefter gav han mannen trehundra guldmynt och skickade iväg honom till hans hemstad.”