De övergav skolastiken

al-Qurtubî sade i sin förklaring till ”Sahîh Muslim”:

Efter att ha levt långa liv lämnade flera skolastiska imamer skolastiken. En av dem var skolastikernas imam Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî som sade:

”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det som muslimerna hade förbjudit. Jag gjorde allt det för söka efter sanningen. Förr i tiden rymde jag från efterapning och nu har jag återvänt till sanningen. Håll er till gummornas dogmer. Om inte Sanningen räddar mig med Sin vänlighet så att jag kan dö med gummornas dogm och avsluta min färd utifrån uppriktighetens ord att det inte finns någon sann gud utom Allâh, så är det synd om al-Djuwaynîs son.”

Han brukade säga till sina följeslagare:

”Sysselsätt er inte med skolastik. Om jag bara hade vetat vad skolastiken skulle göra med mig, hade jag aldrig sysselsatt mig med den.”

Ahmad bin Sinân sade:

”al-Walîd bin Abân al-Karâbîsî var min morbror. Han sade till sina söner när han låg på sin dödsbädd: ”Vet ni om någon är kunnigare än jag?” De sade: ”Nej.” Han sade: ”Misstänker ni mig?” De sade: ”Nej.” Han sade: ”Jag skall befalla er en sak. Kommer ni att acceptera den?” De sade: ”Ja.” Han sade: ”Håll er till Ahl-ul-Hadîths metodik. Jag har insett att de har rätt.”

Abûl-Wafâ’ bin ´Aqîl sade:

”Hela mitt liv har jag månat om principer. Numera återvänder jag till Qur’ân-skolan.”

al-Qurtubî sade:

”as-Shihristânî, författaren till ”Nihâyat-ul-Aqdâm fî ´Ilm-il-Kalâm”, sade när han beskrev sitt tillstånd som han hade fått från skolastiken:

Jag har besökt alla institut

och blickat över alla milstolpar

Och jag såg ingen annan än den förvirrade

lägga handen på hakan eller den ångerfulle skaka tänder

Därefter sade han:

”Håll er till gummornas religion! Den är det högsta priset.”

Slut på al-Qurtubîs citat. Titta bara hur dessa sakkunniga återvände till metodiken som anammades av Ahl-us-Sunnahs imamer. När du inser det klargörs det för dig att Ahl-ul-Hadîths utelämnade skolastik och tolkning fordrar inte alls dumhet och stelhet.