De otrognas oavbrutna straff i Elden

De otrognas straff i Elden kommer varken att avta eller lindras. Faktum är att det kommer att pågå i evig tid. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Men de obotfärdiga, trotsiga syndarna skall förbli under helvetetsstraffets [förbannelse] utan någon lindring i plågorna, och de skall sjunka ned i djup förtvivlan.”1

”De otrogna har att se fram mot helvetets eld; döden skall inte befria dem och deras lidande skall inte lindras.”2

“För dem skall straffen inte lindras och ingen hjälp skall nå dem.”3

Ahmad bin Abîl-Hawârî berättade att han hörde Ishâq bin Ibrâhîm säga från predikstolen i Damaskus:

“Det går inte en stund för personen i paradiset, utan att hans lycksalighet ökar mångfaldigt som han inte kände till förut. Och det går inte en stund för personen i Elden, utan att han överraskas av ett nytt straff som han inte kände till förut. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Smaka nu [frukten av era handlingar] – Vi skall [hädanefter] bara hopa nya lidanden över er!”4

Mudjâhid sade:

“Jag har fått reda på att Eldens folks vila är att placera handen på midjan. Eldens folk kommer att straffas på olika sätt. Allâh har inte låtit Sin skapelse på jorden känna till dem.”

al-Hasan sade:

“Allâh har nämnt kedjorna och bojorna och Elden och vad som kommer att ske på jorden. Allâh sade:

”Detta [måste de utstå] och de skall få brännhett vatten [att dricka] och omges av isande mörker och annat [lidande] av motsvarande slag.”5

Det vill säga att de inte finns på jorden.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Över alla de otrogna och dem som hindrade [andra] att följa Allâhs väg skall Vi hopa straff på straff för all den skada de har åstadkommit.”6

Abû Ya´lâ rapporterade från Ibn ´Abbâs som förklarade versen och sade:

“Det är fem floder under Tronen. De straffas av vissa på natten och av andra på dagen.”7

1 43:74-75

2 35:36

3 2:86

4 78:30

5 38:57-58

6 16:88

7 Abû Ya´lâ (2660). al-Haytamî sade:”Dess män är al-Bukhârîs män.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (10/390))