De otrognas löften är giltiga

Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (13/436)
Dâr ´Alâm-il-Kutub, 1419/1999
Fotnot: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
20.06.2006

Den otrognes löfte är giltigt
och han är ålagd att sona om han bryter det. Detta gäller oavsett
om han av avlägger det som otrogen eller Muslim. Denna åsikt hålls
av ash-Shâfi´î och Abû Thawr.

Vad gäller Ibn-ul-Mundhir, anser
han det bara om han blivit Muslim.

ath-Thawrî och Åsiktens
folk säger att hans ed inte gäller eftersom han inte är ansvarig.

Vad gäller oss [1], håller vi oss till det
som har rapporterats från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som under
den hedniska tiden (Djâhiliyyah) avlade ett löfte att göra I´tikâf i den
Heliga Moskén. När han sade det till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam), beordrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att
uppfylla det.

Vi håller inte med om att
de inte är ansvariga. Det enda som nollställs med hans Islâm, är den dyrkan
han brukade göra före Islâm eftersom Islâm stryker bort allt som ägde
rum dessförinnan.


[1] Hanâbilah.