De otrognas julklappar enligt Ibn ´Uthaymîn och Ibn Taymiyyah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Vad beträffar att ta emot deras presenter, så har vi nämnt hur ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) tog emot presenter som han fick i samband med Nouruz1. Ibn Abî Shaybah rapporterade i sin ”al-Musannaf” via Djarîr, från Qâbûs som berättade att hans fader sa:

”En kvinna sade till ´Â’ishah: ”Vi har elddyrkare som brukar ge oss presenter när de har sin högtid.” ´Â’ishah sade: ”Ät inte av det som slaktas den dagen. Dock kan ni äta av deras frukter.”

Han rapporterade också från Wakî´, från al-Hasan bin Hakîm, från hans moder, från Abû Barzah som hade elddyrkande hyresgäster som brukade ge honom presenter i samband med Nouruz och Mehregan2. Han sade till sin familj:

”Det som är frukt får ni äta. Allting annat får ni avvisa.”

Allt detta bevisar att själva högtiden inte förbjuder att deras presenter tas emot. Mottagna presenter från dem har samma dom oavsett om de ges i samband med deras högtid eller annars. Att ta emot deras presenter bidrar inte med deras otrogna ritualer. Däremot är mottagningen av de krigsförande otrognas, Ahl-ul-Harb, gåvor och gåvorna från dem som lever under oss och betalar Djizyah, Ahl-udh-Dhimmah, en åtskild fråga för sig vari det finns delade åsikter och ingående förklaringar. Det är emellertid tillåtet att äta av Bokens folks mat under deras högtid oavsett om man köper den, får den eller kommer åt den på något annat sätt så länge de inte har slaktat den inför sin högtid. Angående elddyrkarnas slakt, så är dess dom känd. Den är förbjuden enligt de flesta.”

Detta uttalande från Shaykhen (rahimahullâh) är märkligt. Att du tar emot deras högtidspresenter får dig att känna att du behagas av deras högtider. Men det finns som sagt rapporteringar från följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) om det. Förmodligen tog följeslagarna emot deras presenter när islam var starkt, människorna inte kunde luras av de otrogna och de otrogna själva visste att muslimerna var över dem. Men om vi tar emot deras högtidspresenter i dag och det får dem att tro att muslimerna håller med dem om att det är en högtid i dag, så måste man förklara frågan i detalj och säga att om det finns risk att de otrogna ser upp till sig själva, överrumplar oss och tror att vi behagas av deras högtid, skall deras presenter inte tas emot alls.