De otrogna skall avskärmas från Allâh

Publicerad: 2010-05-24
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 235-236

 

Det fjärde beviset: Allâh (´azza wa djall) sade:

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”1

Bevisningen ligger i att Allâh låter ett av de otrognas värsta straff vara att de avskärmas från att få se och höra Honom. Om inte heller de troende hade fått se och höra Honom, skulle även de ha varit avskärmade från Honom.

ash-Shâfi´î och andra Imâmer använder sig av detta bevis. at-Tabarânî och andra rapporterade från al-Muzanî som sade:

”Jag hörde ash-Shâfi´î säga om Allâhs (´azza wa djall) ord ”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”:

”Detta bevisar att Allâhs nära vänner kommer att se sin Herre på Domedagen.””

al-Hâkim sade al-Asamm berättade för oss: ar-Rabî´ bin Sulaymân underrättade oss:

”Jag var tillsammans med Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î när han fick ett kort från as-Sa´îd. I det stod bland annat: ”Vad anser du om Allâhs (´azza wa djall) ord:

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”?

Han svarade:

”När dessa människor är avskärmade i ett tillstånd av vrede, vet man att Hans vänner kommer att se Honom i ett tillstånd av välbehag.” Jag sade då: ”Abû ´Abdillâh! Är detta din åsikt?” Han svarade: ”Ja och med den dyrkar jag Allâh. Om inte Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î hade varit övertygad om att han kommer att se Allâh, skulle han aldrig ha dyrkat Allâh (´azza wa djall).”

1 83:15