De otrogna kläders renhet

Imâm Bahâ’-ud-Dîn ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm al-Maqdisî (d. 624)
al-´Uddah fî Sharh-il-´Umdah (1/18)

Vad de otrognas kläder beträffar, anses de vara rena om de brukas på överkroppen, som turban och sjal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare brukade ha på sig kläder gjorda av de otrognas tyger.

Angående klädesplagg som rör vid deras blygd, sade Imâm Ahmad (radhiya Allâhu ´anh):

“Om han förrättar bönen i dem, anser jag att han skall ta om bönen.”

Det är möjligt att det är obligatoriskt att ta om bönen. Denna åsikt har al-Qâdhî, eftersom det hör till deras dyrkan att vara oren1. Likaså är det möjligt att det inte är obligatoriskt. Denna åsikt har Abûl-Khattâb, ty i grund och botten är de rena och således upphör inte denna renhet enbart till följd av en misstanke.

1Imâm al-Mardâwî (rahimahullâh) sade:

“Han – Imâm Ahmad – har en rapportering i vilken han säger att man inte skall förrätta bönen i klädesplagg som vidrör deras blygd, som byxor och liknande. Denna åsikt valde al-Qâdhî.” (al-Insâf (1/85))