De onda ska hatas

3Jag har din godhet för ögonen,
och jag lever i din sanning.
4Jag sitter aldrig i lag med lögnare
och sluter mig inte till hycklarna.
5Jag hatar de ondas skara
och sitter inte i lag med gudlösa män.