De olika typerna av Khul´

Khul´ består av tre typer:

1 – Tillåten. Det innebär att kvinnan hatar sin make och fruktar att hon inte kommer att uppfylla hans rättigheter och hålla sig till Allâhs gränser i att lyda honom. Han (ta´âlâ) sade:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

””Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser, kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något [till mannen].”[1]

al-Bukhârî rapporterade med sin berättarkedja:

”Thâbit bin Qays hustru kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud, jag har varken något mot Thâbits religion eller karaktär förutom att jag fruktar att inte uppfylla rättigheter i Islâm.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse): ”Kommer du att ge tillbaka honom hans trädgård?” Hon sade: ”Ja.” Hon gav då tillbaka den till honom och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde honom att skilja sig från henne.” Dessutom är hon i behov av att skilja sig från honom, och det uppnår hon endast med ersättning.

2 – Föraktad. Det innebär Khul´ utan någon anledning då situationen mellan makarna är bra. Våra kollegor anser det vara föraktfullt. Han (ta´âlâ) sade:

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

””Men om de frivilligt avstår något av den, får ni ta emot och njuta det med gott samvete.”” [2]

Från Ahmads tal kan man även förstå att det är förbjudet och ogiltigt. Han sade:

””Khul´ är som Sahlahs hadîth; hon hatade sin make och gav tillbaka honom bröllopsgåvan. Detta är Khul´.””

Beviset till det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

””Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser.”[3]

Thawbân berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Om en kvinna ber sin make skilja sig från henne utan någon fara [4] , kommer hon inte att få känna av paradisets doft.”” [5]

Rapporterad av Abû Dâwûd.

3 – Förbjuden. Det innebär att maken stramar åt kvinnan och orättvist berövar henne på hennes rättigheter för att hon skall be om skilsmässa. Detta är förbjudet. Han (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

””Ni får inte utsätta dem för hård behandling för att återta något av vad ni har gett dem.”” [6]

Han förtjänar inte få denna ersättning om han skiljer sig från henne i detta tillstånd och får ersättning, ty hon har orättvist tvingats ge tillbaka den. Sålunda förtjänar han inte den.


[1] 2:229.

[2] 4:4.

[3] 2:229.

[4] Imâm al-´Adhîmâbâdî (rahimahullâh) sade: ””Det vill säga utan någon svårighet som tvingar henne till att be om skilsmässa.”” (´Awn-ul-Ma´bûd Sharh Sunan Abî Dâwûd (6/220))

[5] Abû Dâwûd (2226). Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade: ””Autentisk.”” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (2/17))

[6] 4:19.