De ökändaste grupperna som säger att Qur’ânen är skapad

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Qur’ânen är Allâhs tal. Inget av skapelsernas tal motsvarar den. Vi säger inte att den är skapad och vi avviker inte från muslimernas samling.”

Håll fast vid din kunskap att de kändaste som säger att Qur’ânen är skapad är två grupper:

1 – Mu´tazilah. De säger att Qur’ânen som Djibrîl kom med är verkligen Allâhs tal men att den är skapad.

2 – Skolastiker bland Kullâbiyyah och deras anhängare. De säger att Allâhs (ta´âlâ) tal är en betydelse som upprätthålls av Honom. Om Han uttrycker sig på hebreiska är det Tora, om Han uttrycker sig på syrianska är det Evangeliet och om Han är uttrycker sig på arabiska är det Qur’ânen.

De tror verkligen på denna vanföreställning. De håller med Mu´tazilah om att Qur’ânen som Djibrîl kom med är skapad. Den enda skillnaden är att Mu´tazilah säger att Qur’ânen är Allâhs verkliga tal medan Kullâbiyyah och deras anhängare säger att Qur’ânen är en återberättelse av Allâhs tal. Utmed Kullâbiyyahs och deras anhängares ideologi förkunnade inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sin Herres ord – han förkunnade bara det som tyder på det och dess återberättelse. Det i sig förnekar budskapet, ty ett sändebud förunnar bara vidare avsändarens ord.

Det är ytterst märkligt hur en av Kullâbiyyahs anhängares lärda som stöter på Djahmiyyah och Mu´tazilah i böckerna säger: ”Dessa människor är svunna med tiden. Det finns inga spår av deras läror längre.” Stackaren har ingen aning om att just han är Djahmiyyahs och Mu´tazilahs arvinge och att deras troslära är densamma.