De ogudaktiga och trolösa ska utrotas ur landet

Ordspråksboken 2:20

20Håll dig därför till de godas väg

och följ de rättfärdigas stigar.

21Ty de rättrådiga skall bo i landet,

de oförvitliga får stanna där.

22Men de onda skall utrotas ur landet,

de trolösa ryckas bort därifrån1.

1I Bibeln 1917:

”Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.” https://www.bible.com/bible/166/PRO.2.SVEN