De nya Murdji’ah och syftet med deras principer

Se till att islams fiender får reda på att islam inte har något att göra med dessa människors illdåd. Dessa principer som stammar från dessa vilsna och undergångna Murdji’ah som kräver att goda och dåliga sidor skall nämnas vid kritik tjänar var islam eller muslimerna. De river islam.

Jag varnar er för att lyssna på deras principer och bedrägerier och extrema okunnighet. Jag anser att dessa människor som kräver att goda och dåliga sidor skall nämnas vid kritik och skriar efter principer som ”vi korrigerar utan att kritisera” och ”om du dömer, döms du”1 är nya Murdji’ah. De är värre än de extrema Murdji’ah som levde förr. Syftet med dessa förnedrade, osunda och vilsna principerna är försvar av innovationer och Ahl-ul-Bid´a. De helgar människor som har drunknat i panenteism, förnekelse av Allâhs egenskaper, förtal av följeslagarna och förtal av profeterna. De har en extrem inställning till dessa människor, deras jämlikar och medhjälpare.

De har grundat dessa vilsna regler och osunda metodiker för att skydda dem och deras böcker och osunda metodiker som svartmålar islam och får islams fiender att vända islam ryggen. Hur många människor har inte velat konvertera till islam och sedan hejdat sig på grund av dessa människors illdåd?