De nedvärderar dogmatiska lektioner

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 141

Fråga: Vad är domen för en person som nedvärderar dogmatiska lektioner?

Svar: Det är typiskt för folk som bekrigar dogmen. Förmodligen härstammar det från Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn. Han är ju fiende till dogmen. Vissa ungdomar har smittats av hans böcker varefter de tycker att ordet ’dogm’ (عقيدة) är besvärligt. Det är en sjukdom. Den här personen lider av en sjuk hjärna och ett sjukt hjärta. Är det besvärligt att veta hur du ska betro din Herre (subhânah), din religion, din profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Domedagen som du själv färdas till. Förstå vad dogm innebär till att börja med. Dogm är din tro om din Herre när du högaktar Honom, älskar Honom, dyrkar Honom allena och beskriver Honom med fullkomliga egenskaper. Dogm är ditt förhållande till din religion, din profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och till Domedagen. Således bör denne behandla sig själv med profetisk medicin och inte hos doktorer och läkare. Endast profetisk medicin.