De mest uppenbara egenskaperna

Allâh har nämnt Sitt tal på varierande vis så att det är omöjligt att förneka det. Faktum är att inga gudomliga egenskaper är så uppenbara som talet, högheten, handlingen och förmågan. Budskapet handlar i själva verket om att förmedla Herrens tal. Om talet förnekas förnekas även budskapet.

Herren (subhânah) skapar med Sitt ord och tal. Han sade:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1

Om talet förnekas förnekas även skapandet. Allâh (ta´âlâ) fördömde avgudadyrkarnas gudar för att de inte talar eller säger något till dem som dyrkar dem. Djahmiyyah beskriver Honom med dessa gudars egenskaper.

136:82