De måste studera en viss rättsskola

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: Vad råder ni de som enas om religionen utan att studera en viss rättsskola?

Svar: Nybörjare och folk som saknar mycken kunskap måste studera en viss rättsskola. De måste studera en av de fyra rättsskolorna. Det är bättre än att gå vilse. De har inte uppnått nivån av de fyra imamerna där de kan dra egna absoluta slutsatser. I detta fall måste de följa blint. Dock ska de bara följa blint den som har bevis för vad han säger. Den åsikt som verkar ha starkast bevis, följer de.