De måste betala Zakât-ul-Fitr

Imâm Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)

al-Kâfî fî Fiqh-il-Madhhab al-Mâlikî, sid. 111

Zakât-ul-Fitr är obligatorisk för alla muslimer bland fria och slavar, barn och gamla, män och kvinnor. Dock är det ägaren som betalar Zakât-ul-Fitr för sin slav och förmyndaren eller målsman för barnet. Kravet är dock att råvaran som ska betalas är tillgänglig och att det är möjligt att betala den innan solen går ned den sista dagen i Ramadhân.