De mäktigas ansvar

Salomos vishet 6:1

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

1Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder!

2Hör noga på, ni som regerar över människorna,

ni som yvs över era många undersåtar.

3Det är Herren som har gett er väldet,

er makt kommer från den Högste;

han skall pröva era gärningar och granska era beslut.

4Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt,

inte följt lagen och inte levt efter Guds vilja.

5Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;

domen blir hård över höga herrar.

6För den ringe finns förlåtelse och nåd,

men de mäktiga möter makt när de rannsakas.

7Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person

och viker inte för världslig storhet.

Hög och låg har han själv skapat,

och han sörjer för alla på samma sätt,

8men en sträng granskning väntar denna världens stora.

9Till er talar jag alltså, envåldshärskare,

för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg.

10De som hållit den heliga lagen i helgd

skall räknas som heliga.

De som lärt sig den blir försvarade vid domen.

11Längta därför efter mina ord

och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran.