De liknar sina turkiska landsmän

Ibn Kathîr sade:

Ya´djûdj och Ma´djûdj är människor och liknar sina turkiska landsmän med sneda ögon, platta näsor och ljusa hår. Den som påstår att vissa är långa som palmer och andra korta som ingenting och att de har enorma öron, har talat utan kunskap och belägg. En hadîth säger:

Ingen av dem dör förrän han ser tusen ättlingar.”

Allâh vet bättre om dess autenticitet.”1

Det finns en hadîth som handlar om deras längd och annat, men den är dock påhittad.

1an-Nihâyah (1/184).