De levde innan Nûh

Fråga 4: Fanns Wadd, Suwâ´, Yaghûth och de andra rättfärdiga människorna samtidigt som Nûh eller innan honom?

Svar: De fanns samtidigt som Nûh.

Svar 5: Levde de samtidigt som han?

Svar: Skulpturerna fanns på hans tid, men de levde innan honom. De fanns på hans tid och förblev senare bland människorna.

Fråga 6: Finns det något bevis för att de skall dyrkas igen?

Svar: Det räcker med hadîthen hos al-Bukhârî och Muslim:

”Stunden kommer inte att inträda förrän det inte längre sägs ”Allâh! Allâh” och avguderiet råder.”1

När de, det vill säga Wadd, Suwâ´ och andra, återuppstår präglas världen av avguderi. Det vill säga efter att tron har dragits ut ur människornas hjärtan. Då kommer Allâh att skicka en ljuvlig vind som tar de troendes själar så att endast otrogna förblir. Det är de som kommer att få uppleva Stunden.

1al-Bukhârî i ”al-´Ilal al-Kabîr” (325), Muslim (148), at-Tirmidhî (2207) och Ibn Hibbân (6849).