De läser Takbîrât under Tashrîq-dagarna

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/425)

600 – Jag läste för min fader:

Ska bybor också läsa Takbîrât efter obligatoriska böner?”

Han svarade:

Jag föredrar att alla som ber samlingbön läser Takbîrât efteråt.”