De läser inte Takbîrât under Tashrîq-dagarna

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/432-433)

609 – Jag läste för min fader:

Vem ska läsa Takbîrât under Tashrîq-dagarna?”

Han svarade:

Alla som ber i samling. Han som ber ensam ska inte göra det.”

Han sade:

När Ibn ´Umar bad ensam läste han inte Takbîrât efteråt. Kvinnor ska inte heller läsa Takbîrât.”