De lärdes utslag är olämpliga här och nu?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=RFla-W6udfY

Fråga: Behöver de lärde resa för att se hur folk har det och sedermera ge utslag som passar människorna eller lära folket sanningen?

Svar: De lärde gör som sagt föreskrivna resor som går ut på att kalla, klargöra, påbjuda rätt, förbjuda orätt och lära folk föreskriften. De befinner sig i moskéer, predikstolar, seminarium, folksamlingar och alla andra tillställningar där det finns möjlighet att kalla till Allâh. De är inte gömda. De är inte dolda. Men dessa människor vill inte det. De vill att de lärde smälter in i det osunda samhället och att de inte är så att säga ”för hårda och fanatiska”. De vill att de lärde flyter med, för sig slappt med de osanningsenliga och inte fördömer dem. De vill att de betraktar dem som människor. Visst är de människor – osunda människor. De lärde är för ädla för att smälta samman med osanningsenliga och onda människor utan att fördöma dem och klargöra. Dessa människor vill inte det. De vill inte att vi klargör. De vill inte att vi råder. De vill att vi smälter samman med dem och släpper tyglarna. Därtill säger de att religionen är enkel och flexibel. De förklarar enkelhet och flexibilitet på detta felaktiga vis. Enligt dem betyder det att man inte ska säga något till folk och att alla människor är fria att göra och säga vad de vill. Så usel deras frihet och ideologi är! Detta tänk kommer att förgöra dem innan någon annan. Vi klargör för dem för att rädda dem från dessa fällor och denna undergång.