De lärdes två uppgifter enligt Salmân al-´Awdah

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 202-203

Dagens muslimer har prövats av folk som tillskrivs kallet och förtalar de stora lärde på dolda vis, ehuru de inte är dolda för de smarta. Jag kommer att nämna ett par uttalanden för att klarlägga saken ytterligare. Mannen bakom föreläsningen “Haqîqat-ut-Tatarruf” sade:

“Det är obligatoriskt att säga till de lärde och kallarna att tilltala folkmassorna och göra sina uppgifter utan att vänta på någons tillstånd eller order.”

Han säger sådär utan några som helst restriktioner. Han gör inga undantag. Han uttalar sig sådär i Saudiarabien. Reflektera över hans ord och motiv. Han klargör sitt motiv än mer när han säger därefter:

“De officiella och religiösa posterna har blivit monopola och besitts bara av kända grupper männskor som är skickliga på att kompromissa och bedra. Enligt systemet är det dessa människor som uttalar sig officiellt i islams och muslimernas namn. Faktum är att deras enda uppgifter är två stycken:

1 – Berätta när Ramadhân börjar och slutar.

2 – Angripa så kallade extremister.”

I föreläsningen “ash-Sharît al-Islâmî” sade han:

“Vad finns det för nytta av en lärd om han inte klargör politiska frågor för människorna? De hör ju till det viktigaste som de behöver.”

Han vill alltså att de lärde sysselsätter människorna med politik och politiska frågor och spekulationer i sådant som inte gagnar samfundet. Det viktigaste som finns är ju att kalla människorna till dyrkan av Allâh allena och lära dem dyrkan. Det är det människorna behöver, inte politik som eggar dem till kaos och okunnighet om religionen. Vad finns det för nytta av statsvetenskap om de flesta muslimerna är helt okunniga om monoteism och dyrkan?