De lärdes resor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=RFla-W6udfY

Fråga: Folk som inte förstår sig på det goda brukar invända mot Saudiarabiens lärde genom att säga att de har förskonats från att vara utomlands och att de lever i det bästa landet. Det kritiserar er för att ni inte har varit utomlands och sett felklädda kvinnor, problem och annat. Anser ni att det är kritik eller beröm i förhållande till er?

Svar: Det finns två sorters resor:

1 – Resor med syftning på kall, klarifikation och instruktion. De är obligatoriska och något som de lärde visst har gjort. De är ute, talar i predikstolar, deltar i seminarium och föreläsningar, pratar i moskéer och folksamlingar och klargör sanningen för människorna. Detta är en föreskriven utgång.

2 – Resor med syftning på att töja på gränser, njuta av synder och titta på vidrigheter utan att påbjuda rätt och förbjuda orätt. Sådana resor har Allâh skyddat de lärde mot. De lärde är för ädla för att göra sådana resor.