De lärde om al-Balkhîs ”al-Fiqh al-Akbar”

Nedan följer de lärdes uttalanden om Abû Mutî´ al-Balkhîs återberättelse av ”al-Fiqh al-Akbar”:

1 – Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah

Mig veterligen nämnde Shaykh-ul-Islâm den boken tre gånger i sina böcker:

Den första:

Abû Hanîfah sade i boken ”al-Fiqh al-Akbar” som är känd och populär hos hans anhängare och som de återberättar med berättarkedja fram till Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî…”1

Titta hur han skriver att den är känd och populär hos hans anhängare och att de återberättar den fram till Abû Mutî´ al-Balkhî.

Den andra:

I boken ”al-Fiqh al-Akbar” som är känd hos Abû Hanîfahs anhängare och som de återberättar med berättarkedja fram till Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî…”2

Samma sak här.

Den tredje:

Abû Hanîfah bekräftade ödet enligt alla som har kunskap om honom, hans dogm och hans kända avvisning av Qadariyyah i ”al-Fiqh al-Akbar”. I denna bok avvisar han dem ingående på ett sätt han aldrig förr har avvisat någon annan. Hans anhängare är enade om att det är hans dogm.”3

I Hammâd bin Abî Hanîfahs version av ”al-Fiqh al-Akbar” finns ingen avvisning av Qadariyyah över huvud taget. Bokens ödesrelaterade ämne rymmer drygt en halv sida. Var är då den ingående avvisningen? Det bevisar att Shaykh-ul-Islâm talade om Abû Mutî´ al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar”. Den första versionen kommer inte alls på tal hos Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh).

2 – Ibn-ul-Qayyim

Han nämnde den och citerade den4.

3 – Hâfidh adh-Dhahabî

Han nämnde den och sade:

Vi har fått reda på att Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî, mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”, sade:

Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat…”5

Det klargör att Hammâd bin Abî Hanîfahs version är påhittad i imamens namn och att de lärde varken känner den eller citerar den. Det är al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhîs version som de känner och citerar.

1Dar’ Ta´ârudh-il-´Aql wan-Naql (6/263).

2al-Hamawiyyah, sid. 83

3Minhâdj-us-Sunnah (3/138-139).

4Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah, sid. 138

5al-´Uluww, sid. 135