De lärde gör det svårt och är för hårda?

Fråga: Idag är det många som svarar på frågor medan de fromma lärde är få. Vad råder ni den som vill fråga om sin religion? Vem skall frågas och vem skall undvikas?

Svar: Det är tvivelsutan ett faktum att många vågar sig på att ge utslag. De till och med tävlar om det utan att frukta Allâh eller känna ansvar inför Allâh (´azza wa djall). Det beror antingen på okunnighet om utslagets innebörd eller också på grund av kärlek till popularitet om det så är på religionens bekostnad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh griper inte tag i denna kunskap genom att dra ut den ur männens bröst. Kunskapen grips med de lärdes död. När det då inte finns någon lärd kvar, tar människorna till sig de okunniga som ledare som i sin tur kommer att svara utan kunskap och gå vilse och leda andra vilse.”

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet.”1

Han sade inte att man frågar vem som helst. Fråga endast Påminnelsens folk, det vill säga de lärde. De är läkarna. De har svaren från Uppenbarelsen. Men många vill inte fråga de lärde för att de anser att de är för hårda. I stället frågar de folk som varken har kunskap eller något annat. De säger att de har högt i tak och får för sig att det tyder på deras vida kunskap. De tänker inte alls på att det hör till deras vida okunnighet och inte vida kunskap. När en person behöver fråga frågar han de lärda som är kända i landet och i synnerhet de som har anförtrotts att ge utslag och är kända för gudsfruktan och kunskap. Det är dem han skall fråga. Så länge muslimerna verkligen vill kommer det alltid att finnas någon som kan svara på deras frågor om de så blir tvungna att ringa dem. Om du är långt bort från dem får du ta kontakt med dem via dagens kommunikationsmedel. Däremot är det farligt att fråga alla som tror att de kan och alla okunniga. Observera!

”… tar människorna till sig de okunniga som ledare som i sin tur kommer att svara utan kunskap och gå vilse och leda andra vilse.”

De själva är vilsna och de vilseleder frågeställarna. Om frågeställaren frågar dessa människor avsiktligt syndar han tillsammans med dem. Och om han inte gör det avsiktligt och verkligen tror att de är lärde och frågar dem är det bara personen som ger utslaget som syndar. Personen som svarar på frågor tar sig an frågeställaren och har honom på sitt samvete. Allâh kommer att fråga honom om honom på Domedagen och frågeställaren kommer att tvista med honom hos Allâh på Domedagen. Muslimen är skyldig att frukta Allâh och inte fråga någon annan än de lärde. Han skall inte fråga den som svarar utmed hans lust för att han anser att han har högt i tak medan de lärde gör det svårt, är för hårda och det ena och det andra.

121:7