De lärdas privata ägodelar på utställning

Fråga: Det finns en välgörenhetsorganisation som är inriktad på en av de lärdas kunskapsbaserade arv. De hade en utställning med Shaykhens kvarlevor och personliga ägodelar. De lade till och med fram hans bönematta och pennor. Det finns risk att detta är en början på ett framtida museum. Är detta tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är tillåtet och bra att samla hans verk, sprida dem och låta folk läsa i dem i biblioteket för att dra nytta från dem. Dock är det inte tillåtet med hans privata ägodelar som kläder och annat. Det bidrar med att okunniga människor gör Tabarruk via dem. Det är alltså inte tillåtet.