De lärdas lektion till kvinnorna

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade en särskild dag för att lära kvinnorna deras religion. Han lät dem sitta bakom männen i moskéerna för att söka kunskap. Varför tar inte de lärda efter det ädla sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Även om de gör något räcker det inte. Vi vill ha mer.

Svar: Det råder inga tvivel om att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så. Det gör även de lärda och lov och pris tillkommer Allâh. Jag själv har gjort det flera gånger här och i Makkah, at-Tâ’if och Djuddah.

Jag har inga problem med att bestämma en tid till kvinnorna, oavsett plats, om de vill att jag gör det. Mina vänner bland de lärda har samma inställning.

Allâh har öppnat vägen för mycket gott via radioprogrammet ”Nûr ´alâd-Darb”. En kvinna kan skicka in sin fråga till studion och få svar på den. Programmet sänds två gånger varje natt på radiostationerna ”Nidâ’-ul-Islâm” och ”al-Qur’ân al-Karîm”.

Kvinnan kan likaså skicka sin fråga till Dâr-ul-Iftâ’ och få svar på den av styrelsen däri.

I vilket fall som helst är kunskapen för männen som för kvinnorna. Det finns inget som hindrar kvinnan från att närvara vid föreläsningar så länge hon är täckt och inte väcker uppmärksamhet.