De lärdas utslag gäller hela världens muslimer

Publicerad: 2011-02-05
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Min Âdâb-il-Muftî wal-Mustaftî”
https://www.youtube.com/watch?v=tZrDV1VJwqA

 

Fråga: De senaste åren har det dykt upp en Fiqh som är anpassad efter minoriteterna. De säger att det som ges som utslag i exempelvis Saudiarabien, eller vilket islamiskt land som helst, bör inte verkställas på muslimerna som bor i Europa. De skall ha en särskild Fiqh.

Svar: Muslimerna, oavsett plats, skall hänvisa till Qur’ânen och Sunnah. Muslimerna, här och där, skall hänvisa till Qur’ânen, Sunnah och de lärda. Minoriteterna har inte en egen Fiqh och egna domar som skiljer sig från de andra muslimernas domar. Domarna är desamma. Referens är en, Qur’ânen och Sunnah. Muslimernas Fiqh skall inte delas upp så att minoriteterna har en Fiqh och de andra en annan. Vem säger detta? Detta säger endast de okunniga.