De lärdas enighet om att respektera den andra åsikten

Fråga: Det finns en man som har skrivit en artikel om att de lärda är enade om att respektera den andra åsikten. Stämmer det? Är samstämmigheten erkänd?

Svar: Det är hans egen samstämmighet. Det är hans egen samstämmighet. Det är en lögn om de lärda. De är enade om att respektera sanningen. De lärda är enade om att respektera sanningen, vilket det finns bevis om. Vad gäller åsikten som motstrider sanningen så är den förkastad även om den utgör en andra åsikt.