De lärdas åsikter om Isti´âdhah

De flesta lärda säger att Isti´âdhah hör till bönens rekommendationer och att den inte är ogiltig vid dess uteblivande. Den åsikten har de fyra imamerna och andra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde inte mannen som inte bad korrekt Isti´âdhah trots att det var behövligt.

Ahmad har en åsikt som säger att Isti´âdhah är obligatorisk i bönen. Den åsikten har Ibn Battah baserat på versens uppenbara skildring. Shaykh Abûl-´Abbâs [bin Taymiyyah] sade:

”Det finns lärda som säger att Isti´âdhah är obligatorisk i samband med Qur’ân-läsningen. Åsikten är stark baserad på Allâhs (ta´âlâ) befallning till det.”

Det rapporteras från Ibn Djuraydj från ´Atâ’ att han sade:

”Isti´âdhah är obligatorisk inför varje läsning i bönen och annars.”

Ibn Hazm sade:

”Isti´âdhah är obligatorisk i varje Rak´ah.”

Det rapporteras en åsikt från Ahmad om att det är obligatoriskt att läsa Isti´âdhah i varje Rak´ah för att stöta bort Satan. Det som medför en plikt är också en plikt. Likaså är Isti´âdhah säkrare och det i sig är en väg till plikten.

Ibn Sîrîn sade:

”Om han läser Isti´âdhah en gång i livet är han inte förpliktigad det mer.”

Ibn Sîrîn indikerar att en fråga som beror på ett krav behöver inte upprepas. Den åsikten har Ibn-ul-Hâdjib och andra Usûliyyûn.

Vissa lärda säger att Isti´âdhah var endast obligatorisk för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till skillnad från resten av samfundet av den anledningen att han blev beordrad. Det hade dock varit bättre att säga att samfundet är ålagt att säga Isti´âdhah till skillnad från profeten just för att han är skyddad från synder.