”De lärda ignorerar ungdomarna”

Fråga: Vissa säger att de lärda är avskärmade från människorna och att de inte blandas med dem. De säger att de inte har koll på folkets tillstånd och att deras lektioner uppehåller dem från ungdomarna. Vad säger ni om det?

Svar: Det är en lögn. Det är ett förtal av de lärda. Det är förvanskning av de lärda. Dessa människor är fiender till de lärda. De har hittat det här kryphålet för att förstöra de lärdas rykte. De lärda har inte – och lov och pris tillkommer Allâh – fallit kort. De undervisar, predikar, håller i föreläsningar och svarar på frågor. Detta är klart och tydligt. Det är inte otydligt för någon. Det gäller i synnerhet i det här landet. Dessa människor har dock något emot de lärda.